Resa till Ligurien 2
 
 
 Teckning: Hans Westman  (sid. 105 i "Hågkomster")

 
 

Kommentar:
När vi kom till Arma di Taggiga hade
turistsäsongen knappt börjat. Vattnet

i bassängen var inte påfyllt och bad-
stranden inte iordningställd. Vi stördes
dessutom av ett disco i huset. Annars
var allting bra....

Ligurisk natt  (ur "Hågkomster")

Kl. 03,00 upphör diskodunket.

Kl. 06,00 startar traktorerna
sitt arbete med att iordningställa
badstranden för säsongen.

Den Liguriska natten är kort
- mycket kort.