Omslagsbild till "Hågkomster"
               Illustration till dikten "Steglitsen"

          
            Omslagsbild till diktsamlingen "Hågkomster". (även sid. 35)
            Teckning: Hans Westman

           
Kommentar:
           
     
        På gården Mariestadsvägen 5 bodde rådmannen Carlqvist.
            Strax innanför gränsen till hans gård fanns ett stort träd.
            En sommarkväll satt en fågel högt upp i trädet och sjöng,
            men ingen på vår gård visste fågelns namn. Ingen,
            utom far, som påstod att fågeln var en  "steglits"! Och då
            ingen sa emot honom fick han därefter gälla som gårdens
            expert på fåglalåtar.

Steglitsen (ur "Hågkomster")

En fågel sjöng i trädet
på rådmannens gård.

"En steglits", sa far.

Alla blev imponerade
av att han kände
till en fågel med
så konstigt namn.

-     -     -     -     -

Jag har aldrig lyckats
lära mig hur en steglits
ser ut,
än mindre hur den låter.

Undrar om far visste det
- egentligen?