Syrénbersån

      
        Akvarell: Hans Westman   (sid. 11 i "Hågkomster")

       Kommentar:
       När familjen en gång skulle byta lägenhet i det hus där vi bodde, så
       fanns  där  ett till lägenheten hörande mindre potatisland.  Det  blev
       inga potatisar odlade på det landet. Far anlade i stället en berså på
       platsen. Där samlades familj och vänner om sommaren kring kaffe-
       bordet. Jag har svårt att tro att minnena  från ett  potatisland skulle
       kunna vara lika levande och starka som vår samvaro i fars berså.

       SYRENBERSÅN  (ur "Hågkomster")

       Till den nya bostaden
       hörde ett mindre potatisland.

       Far, som var en man
       med mer konstnärliga
       än jordnära intressen,
       anlade där en syrénberså

       Det gick liksom lättare att odla
       kreativa tankar i en berså
       än i ett potatisland!