Brookfield, Wisconsin, USA
den 9 oktober, 1998.

(A day in Brookfield, Oktober 9,1998)

 
 
   

I naturen
(In the nature)

Britta och Per på promenad
i en park nära  Brookfield

(Britta and Per on a walk in
a park near Brookfield)


 
 


Foto: Ingemar Berg
 

  

Per försöker prata engelska.

(Per try to speak English)

 

Foto: Ingemar Berg

 

   
Val av pumpor
(Selecting pumpkins for Halloween)

Per Westman är smakråd då
Richard Westman väljer pumpor
inför årets Halloween.

(Per Westman from Sweden is an
adviser when Richard Westman is
selecting pumpkins
for Halloween.
)

Foto: Ingemar Berg