Broöppning i Chicago
                     Oktober 7, 1998
               (Raising of a bridge in Chicago down-town)


 

 

 

 

 

 


 


 Foto: Britta Westman

Gerd, Ingemar och jag själv vid en broöppning i  Chicago centrum.

(Gerd, Ingemar and I myself in waiting for raising of a bridge in
Chicago "down-town")