Passagerarlistan för ångfartyget "Ariosto".
     Avresa från Göteborg till Hull den 8 augusti 1890.

 
 
       August Westman får den 1 augusti 1890 utflyttningsattest  (No 162)
      för "Vistelse i Amerika". Pass och biljettnummer "75:291:1211". Avreser
      från Göteborg den 8 augusti 1890 med "Ångfartyget Ariosto". Slutdestination
      New York f.v.b. till Chicago. Första etappen går till Hull i England, vidare med
      järnväg till Liverpool och sedan med ny båt till New York.
     
      Resan tog vid denna tid 13-20 dygn, väntetiden i England inräknad. Biljetten
      kostade år 1890 omkring 75-115 kr. Årsinkomsten för en dräng i Sverige
      var då 150-200 kr.