Bersån i Lilla Mörke

  Kaffe i bersån en sommardag i början av 40-talet.

  Bakre ledet: Min bror Hans, min syster Göta och min moster, Ellen Lindqvist.
  Främre: Min mor Emma, min farmor Mathilda och min faster, Ella Westman.


  Läs gärna dikten "Syrenbersån"
(ur "Hågkomster")


  Syskonen Lindqvist
 Fotot taget i Emma Westmans hem, Gransikagatan 5B, Skövde,
 någon   gång under 1950-talet.


 Från vänster:
 Lindqvist, Skövde - David Lindqvist, Moss i Norge - Emma (Lindqvist) Westman, Skövde -
 Robert Lindqvist, Huddinge. Saknas: Anni (Lindqvist) Wincrantz


Mor


  

  Mor - en teckning
  av Hans Westman.
  År 1948.
 
(ur diktsamlingen "Hågkomster)

 

  Kommentar:
 
När Hans 1948 tecknar av mor sitter hon
  och stoppar strumpor och har helat tiden
  blicken fäst på sitt arbete.