Porten till målaremästare Ahlstrands gård, Torggatan


                                                                                                 Foto: Granberg
 
 Ett kort från år 1924. På trappan står målaren Ernst Westman och
 glasmästare Johansson.