Ernst Westman 1881 - 1939
 
Ernst Westman, var målare och arbetade under  större delen  av sitt
  yrkesverksamma liv hos  målaremästare C. G. Ahlstrand i Skövde. Han
  var skicklig på restaurering och avancerad målning.Målare i Pentas gjuteri - Bilden är från omkring 1930. Vid jul - och nyårshelgen invaderade 24
arbetare från Ahlstrands målerifirma i Skövde Pentas (Volvo) gjuteri i Skövde. Det berättas att en
patrull städare gick före och städade innan målarna gav sig på de nedsvärtade gjuterilokalerna för att
göra dessa ljusare. Vid pilen, Ernst Westman.

1:a maj 1930. På bilden är målarnas fackförening i Skövde på väg till Folkets Park den 1:a maj 1930.
Tåget passerar ungefär den plats där Radio Skaraborg idag har sina lokaler. Mannen vid pilen är min far,
Ernst Westman, med målarkollegan Hellborg vid sin sida.