Ernst Westman 1881 - 1939


 
Ernst Westman, var under hela sitt
  vuxna liv medlem i Logen Thor (IOGT)
  i Skövde.  Amatörskådespelare med
  bärande komiska roller i Logens dåtida
  revyer. Svarade dessutom för dekoren
  till revyerna.


IOGT:s revyer - i början av 1900-talet
 
 
 (Klicka för förstoring)

 Från Logen Thors Nyårsrevy i Skövde 1916
 (”Kungarevyn”)
 
 Kommentar:

 På bilden ovan återfinns Ernst Westman längst upp till vänster och
 min mor Emma Lindqvist står som nr tre i samma rad. Hennes bror
 Carl Lindqvist är stående längst till höger i andra raden bakifrån.
 
  I börja på 1900-talet spelade Ernst Westman revy på IOGT
 - Logen Thor – i Skövde. Förutom att han oftast hade en bärande
 roll som komiker så svarade han också för dekoren till revyerna.


 
 
(Klicka för förstoring)

 En kaffestund i köket på Logen Thor, Skövde.
 

 Kommentar till bilden ovan:
 I förgrunden till vänster, min far Ernst Westman. Närmast till höger
 om honom, sittande på en hink, Ragnar Dahlin.
 Av de tre herrarna i bakgrunden är mannen i mitten Erik Gustafsson
 och längst  ut till höger skymtar Nils Hessel. Övriga av mig okända.

 Dikt med kommentar
 När jag föddes var far 46 år och han avled då jag var tolv. De minnen
 jag har av honom är ljusa, men han hade sin tid som revyartist bakom
 sig sedan många år och var dessutom märkt av sjukdom under de sista
 åren av sin levnad. Läs gärna dikten "
Far"

 
 Logen Thor (IOGT) i Skövde


 (Klicka för förstoring)

 På trappan till IOGT:s hus på Hertig Johans gata.
 Tidpunkt och tillfälle okänt.

 Kommentar:
 På bilden ovan står min far, Ernst Westman, längst fram till höger,
 vid staketet.