August Westmans dödsattestAugust Westman blir inlagd på sjukhuset Cook County Hospital den 12 september
1911 och avlider där, drygt tre månader senare, på julafton samma år omkring
kl. 09.55. Enligt dödsattesten begravs han dagen efter - 25/12 - enligt Mormon-
kyrkans anteckningar skedde begravningen 27/12. I dödsattesten står att han
heter "Wester". Attesten är dock bortom all tvivel äkta eftersom den är signerad
av sonen Carl Westman, vilkens dotter, Violet,  dessutom bekräftar att det är
hennes fars namnteckning.


Som primär dödsorsak anges: "Myocarditis" (Hjärtmuskelinflammation" och som
sekundär: "Cuírrhosis of liver" (Skrumplever)

I attesten anges bostadsadressen vid August Westmans död vara "5937 Augusta St."
Vidare att hans yrke var "House-painter" och att han är begravd på kyrkogården
"Forest Home" i Chicago. Enligt kyrkogårdskontoret har graven beteckningen "E.L. 269".