I O G T - Skövde
                              
Logen Thor
 
 
 

IOGT, Skövde, på trappan till ordenshuset. Någon gång i början på 1900-talet.
Ordenshuset var beläget vid Hertig Johans gata, i hörnet av denna gata och Badhusgatan. (Numera finns
IOGT/NTO i egna lokaler på Drottninggatan 13.) Längst fram på ovanstående bild, och vid staketet till höger,
står min far - Ernst Westman. Övriga är för mig okända.

Far var född 1881 och kunde berätta om hur han som barn lekt vid "Lögedammen". Han kom ihåg Skövdes
sista lykttändare och jag har hört av samtida till honom att han var en uppskattad komiker  i Logen Thors
lokalrevyer. Han gick bort 1939, vid 58 års ålder - det år jag fyllde 12.

Under 1880-talet var även min farfar, August Westman, verksam inom Logen Thor.
Av logens historik
framgår att sergeant August Westman (sedermera musikfanjunkare) under 1880-talet får anses vara den
som tagit initiativet till en musikkår inom Logen Thor, Skövde och att han också var dess förste instruktör.

 
                                          
          Logen Thors revy
 
 
 "Kungarevyn" - Logen Thors nyårsrevy 1916
Under ett antal år i början på 1900-talet spelades revy av och med IOGT:s medlemmar. Här en bild på nyårs-
revyn 1916, som av någon anledning kallades för "Kungarevyn". Här medverkande så långt de är kända.
Första raden från vänster (Musiken)
       Hagman, Örnkvist, K. Lundin, Strandberg, E. Gustavsson
Andra raden
       E. Andersson, B. Blomkvist, Lundin, W. Dahlin, Grandin, K. Dahlin
Tredje raden
       M. Johansson, Ester Johansson, Annie Johansson, O. Blomkvist, okänd, okänd, Karl Lindqvist
Fjärde raden:
       Ernst Westman, Enok Alfredsson, Emma Lindqvist (Westman), Lund, O. Mehlin, J V Billkvist
Anm.
       Av de uppräknade var Ernst Westman och Emma Lindqvist min far och mor och
       Karl Lindqvist min morbror. Förutom en bärande roll i revyn var far ansvarig för dekoren.

                                     IOGT: scoutkårer
 

 
 

Skövde IOGT:s scoutkårer för flickor och pojkar samlade. Tror att jag blev medlem
1938 och kortet är nog taget någon gång kring 1940. I cirkeln en bild på mig själv.
Från åren med IOGT:s scouter har jag många minnen. Framför allt minns jag braskvällarna i ”Villes kåk” vid
Simsjön, där Fredrik ”Jägarn” Karlsson och Märta (Niklasson) Karlsson var de som framför allt höll i trådarna
på ett kamratligt och bra sätt. Fina minnesbilder har jag också från IOGT:s stora riksläger i Östergötland 1941.
Vi var tre som cyklade dit, förutom jag själv var också Lennart Frisk och Henry ”Drajan” Andersson med. De
båda finns tyvärr inte längre kvar i livet.
Ledarna i den främre raden från vänster:
   Håkan Andersson, Fredrik ”Jägarn” Karlsson, Gunnar Öhrling, Ingrid Blomqvist, Märta (Niklasson) Karlsson,
   Tage Johansson
Andra raden:
   Gun (Ek) Westerberg, Karl Erik Nohlgren, Nils Granlund, Per Erik Gustafsson,  Bengt Kjellberg,
   Per Olof Westman, Allan Bratt, Ulla (Frisk) Lund, Maj-Britt ”Matti” (Rask) Åsman.
Tredje raden:
   Kurt Eliasson, Gunnar Gustafsson, Lennart Standar, Henry Andersson, Lennart Frisk,
   Birgit (Karlsson) Lindberg,
Bakersta raden:
   Gerd (Johansson) Hellberg, Gerd (Niklasson) Forsberg, Kerstin (Christiansson) Berner, Hjördis Kvarnling,
   Göta (Westman) Sjögren, Ines (Johansson) Larsson, Monica (Edh) Hertzman, Elsa (Fransson) Svanberg,
   Birgit Andersson, Kerstin (Andersson) Lindberg, Sonja (Tibbelin) Fransson, Maj Britt (Standar) Wallén.

I O G T - N T O, Skövde. Hemsidan hittar Du HÄR    
 
Om  mina  dikter  och  IOGT  kan  Du  läsa      HÄR