Vid Alphyddan i Skövde i slutet av 1940-talet.
  

 

Bakre raden: Alice Wincrantz, Inger Johansson, Stig Wilhelmsson, Minns ej (ev Alva ?),
Göran Dahlman, Sven-Erik Johansson, Per Emanuelsson, ? Hallberg.
Främre raden: Sven M Wincrantz, Thure Sköldberg, ? Hallberg, Evert Jonsson,
Bertil
Gustafsson, ? Kronberg, Per-Olof Westman, Henry Andersson, Åke Mörk, Lennart Andersson,
Vet ej (skymd), Gunnar Franzén, Sivert Forsell.