"Tibroklubban"
 
 
Foto: Tibro kommuns hemsida

Ovanstående klubba är placerad vid
väg 49, intill Värdshuset "Tideberg".


Vid Tideberg låg också tidigare Tibro Möbelmuseum men
ligger nu i före detta Expo Tibros lokaler. Återinvigdes den
19 sept. 2009. Se artikel ur SLA samma dag. 
HÄR


Tibro Möbelmuseum visar exempel från den 150-åriga
möbelproduktionen i Tibro genom ett 20-tal montrar
som täcker många olika tider och möbelstilar. Även
"Snickar-Boa" som visar en möbelverkstad som en
sådan såg ut vid förra sekelskiftet.
(Texten hämtad ut Tibro Kommuns hemsida)