Mörkegänget
  
   Ett kvartersgäng där vi i blygsam omfattning roade oss med idrott, höll
   möten och någon gång också ställde till med fest. Vi höll alltid till i vår
   lägenhet vid våra sammankomster och mor höll tålmodigt god min med att
   vi stökade till det med jämna mellanrum.
 

 

  Foto: Lars Westman

Bakre raden:   Henry Åhlund, Tage Bergdahl, Sten Karlsson, Hans Westman, Per Westman
Främre raden: Mona Ed, Göta Westman, Kerstin Johansson, Barbro Larsson
Saknas vid detta tillfälle: Ingemar "Slompan" Strid.

(Anm. Flickorna fick med tiden andra efternamn, vilket jag här bortsett från)

Kommentar
På bilden är vi samlade i vårt vardagsrum. Året är 1943 och på väggen, upp i vänstra hörnet
syns en Europa-karta där vi kunde följa "fronterna" under andra världskriget.

Jag vill minnas att min bror Lars tog kortet en kväll och att han då hängde upp en 
magnesiumblixt i spjället på kakelugnen. Man kan se att blixten orsakar att flera av
deltagarna blundar.