Tibro-utställningen
23/6 -- 11/7 1937
Frimärke, som reklam