"Stora rummet" i Lilla Mörke.
 
 
Blyertsteckning av Hans Westman

Bordet i förgrunden ställdes undan då vi till musiken från
vevgrammofonen övade oss i att dansa, innan vi blev gamla
nog för att besöka Folkets Park och få dansa till Wiezells
orkester.