Från Mörke upp mot sta'n. Gamla badhuset till höger.Kommentar:
Bilden är tagen från den plats där Mariestadsvägen passerar Mörkebäcken. Huset till höger
är "Gamla badhuset" där tunnbindare Hansson under många år hade sin verkstad. Trädraden
till höger om vägen består av kastanjer och några av träden står fortfarande kvar på
Helenaskolans område. I kanten av skolgården finns också den gamla milstenen kvar - den
stod på höger sida av vägen, i backen mot stan. Läs gärna dikten "En gammal milsten".
   
Den öppna platsen till vänster om vägen upp mot stan är den "trekant" framför bryggeriet
"Nordstjernan" där Sandbergs Tivoli varje vår och höst satte upp sina attraktioner. Tivolit
hade sin hemort i Skövde och hade vinterförvaring av sin utrustning vid Mariesjö.
   
Till vänster börjar Stationsgatan och i den nedre delen av "trekanten" hade Wollin under
somrarna på trettiotalet ett glasstånd. Wollin ägde glassfabriken "Polar". Han hade en
stor schäferhund, som en gång bet sönder vår fotboll. Glassfabrikören var en ilsken man,
som vi var rädda för, och vi fick aldrig någon ersättning för den trasiga bollen.
Läs gärna dikterna "Erik med äggkoppen" och "Förskingringen".