Staketgatan med "Kasern" och Nordstjernans Lagerkällare i bakgrunden




Kommentar:
F
otografiet visar den östra delen av Staketgatan. På mitten av bilden syns bryggeriet Nord-
stjernans Lagerkällare, till vänster därom "Kasern". Båda dessa byggnader låg på den plats
där Modeparkeringen finns idag. Se gärna Hans Westmans akvarell av "Kasern" och "Lager-
källaren".
   
Huset till höger, med skorsten, är Nordstjernan. Läs gärna dikten "Finns det glars?" På
platsen framför bryggeriet brukade Sandbergs Tivoli vår och höst slå upp sina attraktioner.
Första gatan som går in åt höger är Trädgårdsgatan. Gatan därefter, den som börjar vid
bryggeriet är Mörkegatan.
   
Början på Mariestadsvägen syns till vänster. Den delen av gatan är borta sedan början av
50-talet, då hela området med Ridhusplan och Tivoliplatsen togs i anspråk vid byggandet
av Helenaskolan. Utanför bild till vänster, vid Mariestadsvägen, fanns på 30-talet en kiosk
med bensinstation. Dessutom en milsten. Läs gärna också dikten "En gammal milsten".