"Stallarna" vid RidhusetKommentar:
V
äster om Ridhuset låg stallarna. Ett av dessa revs av Skövde AIK:s medlemmar
år 1951. Man kan till höger på bilden se att rivningen är påbörjad. Virket kom senare
att användas vid bygget av AIK:s klubbstuga på Mariehov.
    Som medlem i AIK deltog jag i rivningen av stallet och en av AIK:s grundare berättade
vid tillfället för mig att han som barn en tid bott i ett av stallarna när familjen blivit
anvisad "nödbostad" där.