Rådman Carlqvists gård, Mariestadsvägen 5
Kommentar:
     M
ariestadsvägen 5 var "Rådman Carlqvists gård". I min barndom var nog rådmannen
redan borta, men hans efterlevande med familjer bodde i ett av husen. I den lilla
utbyggnaden som syns på bilden öppnade Folke Marén och hans hustru Karin (Åkesson)
gottaffär i slutet av 30-talet. Butiken övertogs senare av någon som hette Larsson,
vill jag minnas, och in på 40-talet hade rådmannens son den själv några år. Längre
fram - efter kriget - hade en cykelreparatör sin verksamhet i lokalen.
    
Läs gärna dikterna "Förskingringen", "Steglitsen", "Arvet"