Tunnbindare Hanssons - "Gamla badhuset"Kommentar:
"G
amla badhuset", Mariestadsvägen 1. Mellan första och andra
fönstret på långsidan syns ett ljusare fält, en rektangel efter
det skåp där biografen "Cosmorama" affischerade  sina aktuella
filmer. Vi följde ofta med intresse när "Långe-Karl" bytte affischer
till kommande veckas filmer. Men var ändå mest intresserade
av vilken matinéfilm som biografen skulle visa nästkommande
söndag. Läs gärna dikten "King-Kong".
     Under 30-talet bodde i den södra delen av huset tunnbindare
Hansson och denne hade där också sin verkstad. I den norra
bodde fiskhandlare Boström. Efter Boström flyttade familjen
Strid in och de två sönerna Henry Åhlund och Ingemar "Slompan"
Strid
(1931-2005)
blev under flera år mina barndoms-, ungdoms-
och idrottskamrater. När vi spelade fotboll hände det sig att
bollen ibland hamnade lite olyckligt där den inte borde hamna.
T. ex. i tunnbindarens potatisland. Läs gärna dikten "Konfiskation".

Ur "Skövde under 600 år":
Den 5 november 1900 öppnas det nya badhusets lokaler samtidigt
som  det gamla badhuset vid Mörke stängs.