Kreatursmarknad på Ridhusplan ("Kolöcka")Kommentar:
K
reatursmarknad på Ridhusplan, troligen under tidigt 1900-tal. Ridhuset till vänster.
I mitten på bilden skymtar man trädgårdsmästarbostaden och växthusen vid Egnells
(senare Assar Anderssons) trädgård.
   
Ridhusplan kallades ju i folkmun för "Kolöcka" och under min barndom var den platsen
för kreatursmarknader, hästpremieringar, cirkusar m.m. Gödslet efter kor och hästar
fanns det de som tog tillvara när det varit marknad. Bl.a. vår granne i huset Mariestads-
vägen 3. Läs gärna dikten "Johansson".