Blombergs - två hus som ägdes av skomakare Blomberg och
hans bror och svägerska. Adress: Mariestadsvägen 7 och 9.Kommentar:
     B
ilden visar Mariestadsvägen från Mörke norrut. Förutom Blombergs syns till
höger gaveln på kakelugnsmakaren Wollmars hus. Fotografiet är av senare datum,
bortom Wollmars ser man ett av de större hyreshusen på Västra Fältet (Trängheden),
vilket började bebyggas under 1940-talet.