Mariestadsvägen 3, mitt barndomshem i Lilla Mörke, Skövde,
under åren 1927 - 1948Foto: Lars Westman

Kommentar:
K
ortet är taget den snörika och kalla krigsvintern 1942. Innanför gavelfönstren
på uthuset t. v. fanns gårdens tvättstuga med sin inmurade bykgryta. Nedanför
fönstret skymtar "sätet" mellan den glesa buskridån vid Mörkebäcken. Läs gärna
dikten "Tvättdagar" (MED BILD) Läs också dikterna "Sätet i Mörke" och
"Mörkebäcken".
   
Gårdspumpen utanför tvättstugan hade, som synes, ett platt tak på vilket
mor, de dagar hon bakade, alltid ställde den första omgången vetebullar för
att svalna. Om detta handlar dikten "Hembakat".


Jag minns mitt 30-tal - Lyssna