Lilla Mörke, från norr - mot stan
 Se och jämför dåtid och nutid HÄR

Kommentar:

Kvarteret Lilla Mörke. Fotografiet är troligen från början av 1900-talet och gatan
är ännu inte stensatt, som synes. Enligt uppgift är kortet taget från T2:s
kanslihus (nuvarande Högskolan) och visar Mariestadsvägen från norr mot söder.
Allra längs bak till höger syns Billingen. Vid den tiden var sluttningen upp mot
berget ännu inte bebyggd. Läs gärna dikten "Före elljusspårens tid".
    
Husen från höger: Kakelugnsmakare Wollmars, Skomakare Blombergs,
respektive hans bror (var sitt hus), Rådman Carlqvists och längst ner, där vägen
svänger, skymtar huset Mariestadsvägen 3, mitt barndomshem, som låg där vägen
var lägst med backe mot norr såväl som söder. Läs gärna också dikten
"På dragkärrornas tid"
    
Bortanför Lilla Mörke syns Ridhuset med Ridhusplan. I bakgrunden ser man
kyrkan i mitten och "Edvin Jönssons hus" vid Sandtorget till höger. För orienteringens
skull kan nämnas att Helenaskolan idag återfinns på den plats där Ridhusplan var
belägen.
    
På ett av husen till vänster om Ridhusplan syns ett "vitt band". Det är skylten till
Västgöta Korrespondenten.
 
 

Mörke - bild från 1870-talet

 

 
Min anm.:
    Bakom  badhusbyggnaden skymtar gaveln till huset respektive uthuset till
Mariestadsvägen 3, den gård där jag tillbringade mina barndoms- och tidiga
ungdomsår. (1927-1948) Kreatursmarknaderna har jag i gott minne. De hölls
i min barndom på det som efter Ridhusets  tillkomst kom att kallas "Ridhusplan"
eller, som många också sa,  "Kolöcka".

I
Arne Anderssons "Skövde - staden i våra hjärtan" (sid. 88)
finns denna bild med följande text:

    "
En av de äldsta bilderna i samlingen är denna marknadsbild från tidigt
1870-tal. Fotot är taget från platsen för Norra Tullen ned mot Gamla Mörkebron
och Stora Mörke (den stora byggnaden i bildens bakgrund). Till vänster ser man
dåvarande badhusbyggnaden och mellan dessa båda byggnader flöt den då
öppna Mörkebäcken. Kreatursmarknader hölls varje månad och var stora och
viktiga anledningar för lantbefolkningen att resa in till staden. Till höger om
gamla vägen låg ett sandigt område, i folkmun kallat "Skojarlycka" eller
"Skojarbacken". Hos senare generationer var väl den vanliga benämningen
tivoliplatsen."