Februari 2011   Bilder från bakåt i tiden HÄR    


 Gamla brandstationen 
                                                                                      Foto: Per O Westman
 D
en gamla brandstationen med sitt slangtorn. Stigen och backen slutar vid porten på  Regeringsgatan,  mitt
 emot Hjo Kyrka.

 

   


 Gångstigen vid Park                                                                                            Foto: Per O Westman
 I förgrunden den stig som går från Samskoleparken till, och över, Hjo-ån och därefter förbi gamla brandstationen.
  Ånabacken                                                                                                           Foto: Per O Westman
 Ånabacken från Floragatan. Också denna stig kommer upp till Regeringsgatan.
 
 
 

Använd gärna mina bilder, men tala                          
 då om var Du hittat dom.