Då...

Västra fältet - "Trängheden"
                                                
Foto: Skövde Stadsmuseum


Tränghedens norra gräns utgörs här av Gransika-
gatan.
Fortsatt norrut ligger stadsdelen Norrmalm.
    I mitten på bilden återfinns Sveagatan och i
högerkanten ser man Mariestadsvägen. Där
Mariestadsvägen svänger åt höger börjar
Mariebergsgatan rakt fram.
    Området i nordväst är "Käpplunda gärde".
Såväl "Västra fältet", som "Käpplunda Gärde"
började bebyggas på  40-talet och årtiondena
därefter.
 
Förstora och läs mera  HÄR
 


 

Nu...


 
Gransikagatan - Västra Fältet
 
Foto: Per O Westman

Gransikagatan, sedd från Mariestadsvägen
och västerut. I bakgrunden berget Billingen.

    De närmaste husen på bilden var de första
som på 40-talet byggdes på T2:s övnings-
fält "Västra Fältet" eller som vi i min barndom
kallade det - "Trängheden".
 


Förstora och läs mera  HÄR