Hertig Johans torg i Skövde - 1900-talets början         Foto: Skövde Museum
 På Hertig Johans torg bedrev min morfar, Johan Theodor Lindqvist, handel med  grönsaker från egen
 handelsträdgård i Dälderna. Hans stuga och trädgård låg ett stenkast från
Däldernas kapell. Från tidigt
 1900- och fram till 1930-talets början saluförde han sina produkter på torget.
    
Huset till vänster om kyrkan ersattes 1934 av "Stadshuset". Hörnan Rådhusgatan/Hertig Johans gata
 kallades länge för "Hallbergs hörna", efter guldsmedsbutiken i huset. Till  höger om kyrkan syns det hus
 där Strokirks Bokhandel under många år var inrymd. Huset brann ner efter en anlagd brand i december
 år 2002. Från torget och ner mot station gick "Ströget". Raden av träd, som skymtar vid gatans början,
 är numera sedan länge nedtagna och borta är också trottoarens borgmästarstenar.
     I Skövde kyrka gick jag för övrigt på 30-talet i söndagsskola för den indelta soldaten Malm och där
 läste jag år 1941 fram för komminister Ekelöf.
Bilden visar också S:t Helena kyrka med spira och tupp,
 en tupp som far en gång fick i uppdrag att förgylla. Dikten "Kyrktuppen", klicka HÄR

 

Torghandel                                                  
                  Foto: Skövde Stadsmuseum
 
På denna bild ser man "Kanslihuset" till vänster om Rådhuset och till höger det nya "Stadshuset", som
 1934 ersatte det hus som finns på de bilderna ovan. Kortet bör vara från en torgdag på 30-40-talet. 


Torghandel                                                           Foto: Skövde Stadsmuseum
En bild av senare datum. Efter bilarnas modeller och högerparkering är bilden troligen från 1970-talet.
"Raggare" runt torget

En tid på 1960-talet var det ett stort problem med de raggarbilar som ständigt körde sina turer på "Ströget".
Man rundade planteringen vid Järnvägsstationen, tog "Ströget" upp till Hertig Johans torg där man körde runt
för att återvända "Ströget" ner mot rundeln vid stationshuset. Gång på gång... Det gick så långt att några
blev instämda för tinget.
Om detta kan läsas i skriften "Skövde under 600 år":
"Den 9 september (1965) faller domen mot de så kallade strögkörarna". Domen innebar att antalet varv med
bil runt torget inte får överstiga fem! Domen uppmärksammas i rikspressen. Man gör med jämna mellanrum
storkontroller och alla som kör mer än fem varv blir bötfällda. Men problemen med raggarrundor runt torget
fortsätter och i december 1968 inför man trafikförbud i innerstan nattetid. Vid en storkontroll 1967 kontrolle-
rades 800 fordon som svarade för 3.200 körningar. Av dessa var det ett 75-tal som antecknades för fem
rundor eller mer. Rekordet var 46 rundor."