Då...

Skövde järnvägsstation
- från söder

 Foto: Skövde Stadsmuseum
 
Om Västra stambanan, hämtad från
 "Wikipedia":
    
"Västra stambanan började byggas av staten
1855 vid Lövekulle strax väster om Alingsås.
Sträckan mellan Göteborg C och Jonsered
invigdes år 1856.
  
   Intresset för den nya banan var stort och år
1889 ordnade IOGT en "Godtköpsresa" till
Stockholm.


rstora och läs mera  HÄR


 

 
 
 

 
Nu...

Skövde station - med
Resecentrum
2008-07-03
(fr. söder)
Foto: Per O Westman

E
n järnvägsstation som för tillfället saknar
resenärer. Tuben för gående över till platt-
form 2 förefaller också tom.
 


Förstora och läs mera HÄR