Då...

Skövde järnvägsstation
- från norr

Foto: Skövde Stadsmuseum

Skövde Järnvägsstation på 1930-40-talet.
Med  vacker kalkstensmur, välansade gräs-
mattor och rabatter.
    
Under vår barndom  tog far ofta med sig
oss yngre  barn på söndagspromenad. Som
jag minns  det så  hamnade vi ändå alltid till
slut på stationen.

 
Förstora och läs mera  HÄR

 
 

 
  Nu...

Skövde station från norr
- år 2008 
                                        
Foto: Per O Westman

Dagens station är säkert rationell och fyller sitt
ändamål på ett bra sätt. Tuben för gående över
till plattformarna 2 och 3 är också ett bättre
alternativ än den övergång som låg i södra delen.
Men nog var det gamla stationshuset och platt-
form 1 med sin kalkstensmur och blommor
trivsammare?


Förstora och läs mera   HÄR