Sandtorget år 2005 (uppdaterad 2008)                                              Foto: Per O Westman
"
Edvin Jönssons hus" i bakgrunden. I den affären handlade vi sällan men där blev i alla fall min konfirmations-
kostym inköpt. Jag köpte den för egna hopsparade  pengar efter att arbetat som springpojke eller blomsterbud
på min lediga tid.
  
Efter att ha varit klädhandel och sportbutik är det i huset idag (2008) en presentaffär - "Edvins Corner".
Till höger i bild, Staketgatan. I kanten mot Rådhusgatan finns (2008) en Pressbyråkiosk.
  
Annars kan man konstatera att bilparkeringen helt tagit över torget. I parkeringsautomaterna får man
betala 10 kr. för att disponera en plats en timma. (år 2008)

Ytterligare ett par bilder från Sandtorget:


Sandtorget - med "Edvin Jönssons hus"      
                          Foto: Per O Westman
Edvin Jönssons hus till vänster och SLA:s tidningshus, och huset med nuvarande turistbyrå, (tidigare fiskhall)
till höger.


Sandtorget sett från "Edvin Jönssons hörna"                          Foto: Per O Westman
Bilden tagen från korsningen Torggatan/Rådhusgatan. Edvin Jönssons affär finns inte längre,
har en tid haft en sportaffär inrymd i lokalerna men den har på senare år, som tidigare nämnts,
ersatts av en presentaffär - "Edvins Corner".