Rådhusgatan 01 - mot söder  i nutid                                       Foto: Per O Westman
 Gatan är i denna del gågata men vid detta tillfälle ser man ett par lastbilar som kört in för
 leveranser till någon av affärerna, kan man tänka.
 
 
 
02 - Rådhusgatan, mot söder                                                  Foto: Per O Westman
Där Dahlins Jernhandel en gång låg har idag Handelsbanken sin verksamhet.