01 - Kvarteret Stora Mörke                                          Foto: Skövde Stadsmuseum
Här syns l
ängst bak T2 kanslihus och sedan på högra sidan Trävaruhandlare Seebergs, gården "Stora Mörke"
och "Stora Mörke Handelsträdgård" med Cederberg som innehavare. I hitkanten av bilden ser man den väg
som ledde ner till "Sköljhuset" vid Mörkebäcken.
   
 Lilla Mörke till vänster och huset som ses där är Mariestadsvägen 3.
 
 
 
02 - Vid Mariestadsvägen/Mariesjövägen                 Foto: Skövde Stadsmuseum
K
rock på Mariestadsvägen! Kortet är taget från porten framför T2:s kanslihus. Huset närmast är trävaru-
handlare Seebergs boningshus. På första våningen i huset bodde under 30-talet landsfiskalen för Skövde
distrikt, Aksel Sörensen.
  
 Till vänster går dåvarande vägen ner mot Mariesjöområdet. Före den bevakade  järnvägsövergången vid
Mariesjö, som fanns vid den tiden, låg Seebergs Trävaruhandel.  Vägen heter idag Högskolevägen och är
numera avstängd vid järnvägen. Trafiken över järnvägsspåren upphörde i samband med att vägporten vid
Mörke hade färdigställts.

     I bakgrunden syns "Kasern", Lagerkällaren för Bryggeriet Nordstjernan och den östra delen av bryggeriet
i hörnet av Stationsgatan/Staketgatan. Till höger ser man Rådman Carlqvist gård med den utbyggnad
som på 30-talet inrymde en gottaffär men där senare en cykelreparatör under flera år hade sin verksamhet.


Ur Västergötlands Museums bildarkiv             Fotograf: Eriksén
Av bildarkivets text kan utläsas att detta är manbyggnaden till gården Stora Mörke
vid Mariestadsvägen i Skövde.Ur Västergötlands Museums bildarkiv              Fotograf: Eriksén
Av museets beskrivning framgår att huset vid Mariestadsvägen kallades Kristinelund.
Här bodde på 1930-talet trävaruhandlare Seeberg på andra våningen och landsfiskal
Sörensen på första. Bakom huset skymtar kanslihuset på Göta Trängregemente (T2)

    

 
 

Mer bilder och kommentarer om Stora Mörke  hittar Du  HÄR