Då...

"Mörkekorset" omkring 1930

 
Foto: Skövde Stadsmuseum

Vägen från Mörke mot stan. Till höger "Gamla
Badhuset" där tunnbindare Hansson i många år
bodde och hade sin verkstad. Ungefär där bilen
är rinner Mörkebäcken under Mariestadsvägen.
Från vänster i bild kommer Stationsgatan ner
mot Mörke. Innan Hjovägen byggdes var det
ett "trevägskryss"
.   
  

Förstora och läs mera  HÄR

 
Nu...

"Mörkekorset" av idag (2005).

Foto: Per O Westman

Här syns resterna av den allé som förr omgav
vägen mot stan. Där vägen förr gick där går nu
en stig upp över skolans område.
  
Till vänster i bild kommer Stationsgatan ned
mot Hjovägen, som byggdes på 50-talet.     


Förstora och läs mera  HÄR