Då...

Lilla Mörke, Mariestadsv. 3
- Huset där jag växte upp

Foto: Skövde Stadsmuseum

I
huset, Mariestadsvägen 3, bodde åtta familjer.
Där var omodernt och det eldades i vedspisar
och kakelugnar.
   
Genom att gatan höjts i samband med att
den blev stensatt kom huset att ligga en dryg
halvmeter under gatunivån. Några meter från
den södra delen rann Mörkebäcken förbi.


Förstora och läs mera HÄR

 

 
 
Nu...

Samma område år 2006
Foto: Per O Westman


Här låg fram till 50-talets slut Mariestadsvägen 3
(Lilla Mörke, Tomt 66). Backen upp mot norr
börjar ungefär där bilen är och här gick Mörke-
bäcken under gatan. Den är numera nedlagd
i en kulvert.Förstora och läs mera HÄR


Mer om Lilla Mörke hittar Du
för övrigt
HÄR