Då...

Lilla Mörke, Tomt 66, Skövde
Foto: Skövde Stadsmuseum

Bild från början av 1900-talet. Enligt uppgift
är kortet taget från T2:s kanslihus (nuvarande
Högskolan) och visar Mariestadsvägen från norr
mot söder. I bakgrunden till höger - Billingen.
 
 Bortanför Lilla Mörke syns Ridhuset med
Ridhusplan. Man ser också kyrkan i mitten och
"Edvin Jönssons hus" vid Sandtorget till höger.
   
För orienteringens skull kan nämnas att
Helenaskolan idag finns där Ridhusplan låg.


Förstora och läs mera HÄR

 

 
 
 
Nu...

Lilla Mörke år 2008

Foto: Per O Westman

Kortet är taget från Högskolans övre våning
2008-07-03. Att ta sig trapporna upp dit var
jobbigt för en man där tiden "bäst före" gått ut
med råge.
  
Där höghuset nu ligger, längst ned mot nu-
varande Mörke-korset, låg huset Mariestads-
vägen 3, där jag bodde från födseln 1927 fram
till familjen Westman år 1948 flyttade till
Gransikagatan. Till höger om höghuset syns taket
på Helenaskolan. Husen i Lilla Mörke revs samtliga
omkring 1959. Vid horisonten konturen av berget
Billingen.

Förstora och läs mera  HÄR