Då...

Kyrkparken - Springbrunnen

Foto: Skövde Stadsmuseum

I Kyrkparken fanns före "Gyllen" en rund damm
med  en enkel springbrunn. Vid sidan av dammen
fanns en dricksfontän och vid denna en sten att
kliva upp på  när man som barn ville dricka sig
otörstig.
  
Strax intill dammen stod manskören "Sångens
Vänner" - SV - varje år på Valborgsmässoaftonen
och sjöng  in våren, en begivenhet som vår familj
alltid gick och  lyssnade på.
  


Förstora och läs mera HÄR
 

 

 
Nu...

Kyrkparken 02 - år 2006

- Gyllen

Foto: Per O Westman

Gyllen ersatte år 1950 den tidigare spring-
brunnen. Vid samma tillfälle tillkom Livets Brunn
vid torget.
    De båda konstverken invigdes av prins Bertil
den 23 september 1950
     Ur skriften "Skövde under 600 år" kan man
läsa mer om "Gyllen" och "Livets Brunn".Förstora och läs mera  HÄR