Då...

Skövdes första hotell
Foto: Skövde Stadsmuseum                                                                          

Några år efter det att järnvägen öppnats får
Skövde sitt första hotell.


     H
otellet låg vid Mörkegatan, mitt emot
"Skramleparken", och fastigheten revs
när kulturhuset byggdes på 1960-talet.


Förstora och läs mera  HÄR

 
 
Nu...

Kulturhuset
Foto: Per O Westman

Kulturhuset i Skövde invigdes 1964. Då fanns
"Folkets Hus" med som en del av komplexet.
Innan byggnaden uppfördes fanns stridigheter
i kommunfullmäktige om husets placering och
även om just  Folkets Hus skulle finnas med.

I kulturhuset finns Stadsbiblioteket inrymt. Där
kan den som så önskar bl.a. låna någon av mina
diktsamlingar, "Hågkomster" (utkom 2000),
"Tidsbilder" (utk. 2002) eller "Från då och nu..."
(utkom 2005)   

Förstora och läs mera  HÄR