Då...

Järnvägshotellet i Skövde    
                             
Foto: Skövde Stadsmuseum

Järnvägshotellet låg vid hörnet Mörkegatan/
 /Kyrkogatan  och där Mörkegatan slutade i
söder fanns en bred trappa  för gående att
ta sig ner till Kungsgatan och  "Penta porten".

Förstora och läs mera  HÄR


Karta över dagens Skövde  HÄR


 

 

  

Nu...

Hotell Skövde år 2008

Foto: Per O Westman


G
anska nära där Hotell Skövde, Stations-
gatan 10, idag har sin entré låg förr
"Järnvägshotellet".

    
Innan Kulturhuset byggdes låg slutet av
Mörkegatan här, en gata som idag slutar
vid Kulturhuset.
    
Stationsgatan gick dåförtiden inte längre
fram än till  rondellen framför järnvägs-
stationen men har sedermera fått en ny
fortsättning och sträckning åt söder.


Förstora och läs mera  HÄR