Då...

Folkskolan vid Torggatan

Foto: Skövde Stadsmuseum

U
nder trettiotalet var det i Skövde sexårig
folkskola med ett års fortsättningsskola på
deltid som gällde. De fyra åren i folkskolan
och året i fortsättningsskolan gick jag i
”Gamla Skolan” vid Torggatan. Skolhusen
är numera rivna och Skövdebostäder har där
uppfört hyreshus.
   
Detta kort är taget från en plats nedanför
det som då var skolgård. Bilden nedan fotade
jag från Lögegatan/Staketgatan.

Förstora och läs mera  HÄR

 

 

 
 


 
Nu...

Här låg förr Skövde folkskolor.

Foto: Per O Westman

I kvarteret mellan Staket- och Torggatan, där
folkskolan förr låg, har Skövdebostäder idag
byggt hyreshus.
    
Staketgatan med sina två filer går idag över
mark som på min tid var en del av skolgården.
Längre åt höger låg grusplanen där vi flitigt och
ofta på rasterna spelade fotboll.

Förstora och läs mera  HÄR