Då...

Furhoffska huset - vid
Långgatan/S:t Sigfridsgatan

Foto: Skövde Stadsmuseum

I huset hade Handin, som sålde jäst, sitt kontor.
   Till höger om fastigheten låg gården med Furhoffs
verkstad.
   År 1939 byggde Furhoffs ny verkstad på Varnhems-
gatan och i deras gamla gamla lokaler flyttade
SM Wincrantz in med sin tapetserareverkstad. Där
var firman kvar till 1941 då man flyttade vidare till
ett nybyggt hus på Norrmalm. Med verkstad på
första och bostad på andra våningen.
 
Förstora och läs mera  HÄR
 

 

 
Nu...


Apoteket - vid
Långgatan/S:t Sigfridsgatan

(där Furhoffs hus förr låg)
Foto: Per O WestmanFörstora och läs mera  HÄR