Då...

Fläskakörka" och "Fiskhallen"                     
Foto: Skövde Stadsmuseum

Bilden visar till vänster "Köttbesiktningsbyrån"
- i folkmun kallad "Fläskakörka". Huset
byggdes om till polishus år 1945. Polisen
lämnade då sina otidsenliga lokaler i Rådhuset
och flyttade dit. År 1974 flyttade polisen vidare
till sitt nybyggda hus vid Prinsgatan. "Fläskakörka"
revs 1978.
    Fiskhallen, som på gamla bilder kallas
"Spruthuset", byggdes 1863 och tillhörde då i
begynnelsen Skövdes brandförsvar. Var därefter
länge fiskhall men byggdes 1976 om för annan
verksamhet. Där inryms numera Turistbyrån. 

  

Förstora och läs mera HÄR


 
 
Nu...

SLA:s tidningshus och Turistbyrån
Foto: Per O Westman

Den väg som tar sin början till höger efter Turistbyrån
kallas idag Garpastigen, men det var där Käpplunda-
vägen dåförtiden tog sin början.
  
Gatan där Turistbyrån ligger heter Staketgatan och
trottoaren, förr belagd med borgmästarstenar, var min
skolväg  till "Gamla skolan". där jag gick fyra år i folk-
skolan.  Mina två år i småskolan gick jag på
Norrmalmsskolan.Förstora och läs mera  HÄR