Då...

Egypten, Tomt 85 vid Torggatan

Foto: Skövde Stadsmuseum
 

I
"Egypten", tomt 85 bodde min farmor med sina
sex barn sedan farfar år 1890 emigrerade till USA.
   
Rakt fram ligger, då som nu, Torggatan. Inne på 
nästa gård, som låg på tomt 86, hade Gotthard
Nilsson sin skrotfirma och till "Lumpa-Nisse" gick
vi med våra tomflaskor, oftast upphittade vid Rid-
huset där dåtidens ölgubbar höll till.
   
Gatan åt höger är norra delen av Storgatan, den
del som efter varuhuset Commerce tillkomst
numera kallas för Repslagaregatan.

Förstora och läs mera  HÄR
 

 
  Nu...

Egypten av idag (år 2009)

Foto: Per O Westman

Ett nybyggt kvarter över gamla tomt 85 och 86. Där
bilen på Torgatan svänger in på Lögegatan skymtar
man Skövdebostäders hyreshus, som är belägna där
folkskolan tidigare låg. På den gamla tomtkartan från
1863 var där inrutat tomterna 87, 88 och 89.
   
Folkskolan startade sin undervisning 1 sept. 1875.
År 1882 står ett andra hus färdigt att tas i bruk. (ur
"Skövde under 600 år"


Förstora och läs mera HÄR