Då...

Cafe Viola, vid torget

Foto: Skövde Stadsmuseum

Bilden visar övre (västra) delen av Hertig
Johans gata. Vid gatans slut syns huset
med dåvarande "Skaraborgs läns Annonsblads"
officin.
    
Under senare delen av 1910-talet arbetade
min mor på Café Viola, som låg på västra sidan
av torget, i hörnet av Hertig Johans gata/Stor-
gatan.

 

 
Förstora och läs mera  HÄR
 

 

 
 
Nu...


Café Viola borta - nu bank
Foto: Per O Westman   (08-07-09)

I bakgrunden av bilden syns Skövde stadshus.
Där låg en gång i tiden IOGT-lokalen på
vänster sida av Hertig Johans gata i hörnet
av Badhusgatan.
 

Förstora och läs mera  HÄR