Då...

Busstationen - förr
Foto: Skövde Stadsmuseum  
 

U
nder 30-talet låg busstationen vid Långgatans
slut, där Kulturhuset idag är beläget. Bussarna
till orterna runt omkring Skövde stod uppställda
utmed "Skramleparken", en park som gick under
det namnet eftersom dåtidens törstiga "A-lag"
brukade samlas där för att "skramla" ihop till den
sprit som de kunde köpa hos Systembolaget
vid Mörkegatan intill parken. Systembolaget
flyttade senare till Trädgårdsgatan och bolagets
lokaler övertogs av "Hakonbolaget".

 
 
Förstora och läs mera  HÄR
 


 
  Nu...

Kulturhuset, där Busstationen
tidigare låg

Foto: Per O Westman

H
är låg Busstationen förr. På dennas bild ser
man nu baksidan av Kulturhuset vid Stationsgatan
och början av Långgatan, med "Rosa huset", i
högerkanten.

Förstora och läs mera HÄR