Då...

Kvarteret Sleipner
 - "Brända tomten
Foto: Skövde Stadsmuseum
 
Norr om busstationen låg kvarteret Sleipner
och tegelhuset med "Karlssons verkstad".
Huset och hela kvarteret brann ner 1937.
    En brandman omkom. Så som jag minns
det så körde man honom, efter att han
kommit under en rasande tegelvägg, på ett
lastbilsflak i  full fart förbi  Lilla Mörke och
upp till Garnisonssjukhuset vid T2.

Förstora och läs mera  HÄR

 
 
 


I sin bok "Sköfde - staden  i våra hjärtan" skriver:
Arne Andersson (1927 - 1991) skriver om "Karlssons
mekaniska verkstad"
    "
Belägen mellan Nordstjernans bryggeri och Oden-
huset. Stor tillverkning med bland annat cyklar och
symaskiner på programmet. Verkstaden genomgick
många olika öden. Bland annat fanns under en följd
av år en möbeltillverkare i huset, och vid den stora
branden på trettiotalet hyrde också en kolonialgrossist,
Hakon Swensson, lokaler i fastigheten.

Anm.:
Kvarteret Sleipner byggdes upp efter branden. (Jag
saknar dock för närvarande bild på hur kvarteret såg
då det byggdes upp efter branden)

  
Nu...Kv. Sleipner år 2008
- parkeringsplats

Foto: Per O Westman

K
varteret, som heter Sleipner,  byggdes upp
men området kallades efter branden 1937
allmänt för  "Brända  Tomten".
   
 De nya husen har hunnit rivas och när jag
skriver detta är det parkeringsplats på tomten.
 
 

Förstora och läs mera HÄR