Musik under krigsåren 1939 - 1945

 

På 1940-talet hade fabrikationen av stoppmöbler ännu inte

drabbats av "spikpistolernas" förhöjning av bullernivån och
S M Wincrantz Tapetserarverkstad hade i stort sett en
tillverkning enligt gammal god hantverkstradition. Magnet-

hamrarna förde inte så mycket oväsen och vi kunde
oftast samtala med varandra.

I verkstaden hade vi tillgång till en gammal radio, vilket
nog i början på 1940-talet inte var alltför vanligt. Under
krigsåren förekom på kortvåg ett önskeprogram –
”Forces´ Favourites” – för de allierade trupperna och
min arbetskamrat, Bengt Nyberg, var suverän på att ratta
in det programmet. Tapetserarbranschen var ju sådan
att det under höstarna alltid förekom övertid i både två
och fyra timmar per dag ända fram till jul och då var
radion ett gott sällskap.

Tyvärr är
nästan alla kamraterna från då borta......

Här kommer i alla fall en dikt som minner om

kvällarna med övertidsarbete och om den gemenskap

jag/vi då upplevde under krigsåren.

         
”Forces’  Favourites”
(ur "Hågkomster")

 
       På verkstadens gamla radio
        rattade Bengt in
        "Forces´ Favourites"
        och vi lyssnade till
        Louis Armstrong,
        Glenn Miller,
        Andrew Sisters,
        Ink Spots,
        Vera Lynn,
        Bing Crosby,
        Mills Brothers...

        Det hjälpte oss att stå ut
        med höstkvällarnas
        sega övertidsarbete,
        fick oss förnimma
        en värld utanför de
        stängda gränserna.

        En värld i krig,
        men där man sjöng:
        "We´ll meet again..."