Avo
(Farfar)

Longtempe fremdulo
sur malnova fotografa
ĵo.

Sed paro
ĥaj registroj kaj aliaj fontoj
rakontas pri kolorigisto
kaj milita muzikisto
kiu kredis
ke feli
ĉo kaj prospero
estis trovebla en Ameriko.

Kiam la vaporŝipo Ariosto
la 8-an a
ŭgusto en la jaro 1890
ekiras de Göteborg
li estas trovebla en la pasa
ĝerolisto.

En letero al la hejmo li skribis pli poste
ke lia progresemo dum multaj jaroj
estis ruinigitaj pro malsano
kaj ke li sentas sin suspektinda
kaj malestiminda.

Matene en anta
ŭtago de Kristnasko 1911
li mortis en "Cook County Hospital"
pro korinfarkto kaj hepata cirozo,
kaj estis entombigita la postan tagon
sur la tombvejo "Forest Home"
en
Ĉicago.

Unu inter la multaj kiuj ne gajnis
la prosperon, kion ili iam
anat
ŭ-vidis.

Översättningen är gjord av Lars Westman

Dikten på svenska