MALFAVORA  SORTO? (Sämre lottad?)

    Oni diris ke ni estis malri
ĉaj.

    Certe --- centra hejtado kaj aliaj komfortoj mankis.

    Malofte ni man
ĝis bovidrostaĵon.

    La vestaĵoj ofte estis hereditaj, foje riparitaj.

    Okazis ke nia patrino, en malfruaj vesperoj, lavis niajn
    unu-nurajn parojn da ŝtrumpoj kaj sekigis ilin ĉe la ligno-
    forno dum la nokto.

    Sed ---

    Neniam ni malvarmis, neniam malsatis.

    Nenie kolektiĝis parencoj, amikoj kaj ludkamaradoj tiel
    ofte kiel en nia hejmo.

    Ni ne sentis nin malri
ĉaj.
 

            (Översättningen är gjord av Lars Westman)
                    
                     
Dikten på svenska